Aristolochia maurorum L.
 • Sp. Pl. ed. 2
 • Kargabardağı


Cite taxon page as 'WFO (2021): Aristolochia maurorum L. Published on the Internet;http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000548049. Accessed on: 14 Jun 2021'

Morphology

Çokyıllık otsu bitkiler. Depo kök silindirik, kalın, basit veya dallanmış, 1-4,5 cm çapında. Gövde basit veya çok nadiren zayıf dallanmış, dik, 12-38 × 0,2-0,3 cm, seyrek kısa havlı tüylü. Yapraklar 2,5-13,2 × 1,5-5,6 cm, şeritsi-mızraksı, orta damar boyunca V şeklinde kıvrık, kısa havlı tüylü, kenarda hafifçe alta kıvrık, uçta sivri veya küt, tabanda kısmen tebersi; kulakçık uzun, 0,5-2,6 × 0,3-1,5 cm, uçta geniş, tabanda daralmış, gövdeye doğru kıvrık; yaprak sapı 0,2-1,8 cm uzunluğunda, seyrek kısa havlı tüylü. Çiçek yaprak koltuklarında tek tek; çiçek sapı 1-4,7 cm uzunluğunda, seyrek kısa havlı tüylü; çiçek örtüsü (1,6-)4-11,2 cm, dışta kahve veya siyaha yakın mor, seyrek kısa havlı tüylü; odacık dikdörtgensi-yumurtamsı, 0,5-1,7 × 0,4-1,4 cm; tüp U şeklinde kıvrık, 0,8-5,4 cm uzunluğunda, tabanda 0,4-1 üstte 0,6-1,4 cm genişliğinde; aya genişçe yumurtamsı, 1-5,3 × 0,8-4 cm, kenarda içbükey, uçta sipsivri, içte bazen sarı- beyaz benekli, boğazda sık kısa kahve-bej kıllı, kenarda çıplak; kulakçık 0,5-1,6 × 0,8-1,4 cm, kâse şeklinde, aşağıya sarkık, çıplak. Ginostemiyum 0,4-0,5 × 0,6-0,9 cm. Meyve üstten açılan perdeli kapsül, 3,7-5,2 × 3,6-3,9 cm.

 • Provided by: [B].Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey)
  • Nationally Preferred Names

   NameLanguageCountry
   KargabardağıTurkishTR

     Bibliography

   • 1 Sp. Pl. ed. 2

    Information From

   Aristolochiaceae
   World Flora Online Data. 2017.
   • A CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).
   Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey)
   http://www.turkiyeflorasi.org.tr
   Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası, Cilt 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
   • B All Rights Reserved
   • C Resimli Türkiye Florası (the Illustrated Flora of Turkey).
   World Flora Online consortium
   http://www.worldfloraonline.org/organisation/WFO
   World Flora Online Data. 2018.
   • D CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).